Verkstäder för unga och uppsökande ungdomsarbete

Skeittilauta

Verkstäderna för unga är en del av ungdomsgarantin där alla unga som gått ut grundskolan garanteras en plats i utbildning vid en läroanstalt, genom läroavtal, vid en verkstad, i rehabilitering eller på något annat sätt. Det uppsökande ungdomsarbetets uppgift är att hjälpa unga som behöver stöd för att nå de tjänster de behöver. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar verksamheten.

Verkstäder för unga

Verkstäderna för unga stöder unga under 29 år i frågor som gäller utbildning, arbetsliv och livskompetens. Till en verkstad kan man söka sig direkt eller exempelvis via den egna ortens TE-byrå, socialbyrå eller Navigator. Verkstadsverksamheten grundar sig på handledning och lärande genom arbete. Verkstäderna är arbets- och gemenskapsorienterade lärandemiljöer.

Verkstadsverksamhet för unga ordnas bland annat av kommuner, föreningar och stiftelser. Verkstadsverksamhet finns i över 90 procent av kommunerna i Fastlandsfinland. 

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för utvecklingen av verkstadsverksamheten och stöder verksamheten med understöd som fördelas via regionförvaltningsverket.

RFV verkstäder 

Verkstäder som har statsbidrag 1.10.2018

Ungdomsverkstäder 2016 - flyer

Uppsökande ungdomsarbete

Det uppsökande ungdomsarbetet hjälper unga under 29 år som står utanför utbildning och arbetsmarknaden eller som behöver stöd för att nå de tjänster de behöver. Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder tidigt stöd om den unga personen själv vill ha det.

Kommunerna beslutar själva om de ordnar uppsökande ungdomsarbete. Numera täcker verksamheten nästan hela Finland.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder anställandet av ungdomsarbetare som sysslar med uppsökande arbete genom understöd som fördelas via regionförvaltningsverket.

RFV Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande Ungdomsarbete 2016 - flyer

Ytterligare information

Merja Hilpinen, överinspektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik 0295330418