Världsarvskonventionen 

Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv är ett av Unescos kändaste instrument. Konventionens uppgift är att bevara världens unika kultur- och naturarv för kommande generationer. Det finns redan världsarvsobjekt i 167 länder, totalt över 1000 stycken.

Finlands nationella världsarvsstrategi drar upp riktlinjer för Finlands världsarvspolitik och förverkligandet av Unescos världsarvskonvention i Finland under åren 2015-2025. Enligt världsarvsstrategin är Finland en ansvarsfull världsarvspåverkare vars världsarvsobjekt fungerar som modell för andra vad gäller skydd, underhåll och presentation. Världsarvsobjekten, som var och en kan ta del av, är ett gemensamt livskraftigt arv för kommande generationer. En särskild verkställandeplan publiceras om strategin.

Finland har sju värlsarvsobjekt:

  • Sveaborg (togs upp på världsarvslistan år 1991)
  • Gamla Raumo (1991)
  • Petäjävesi gamla kyrka (1994)
  • Verla träsliperi och pappfabrik (1996)
  • Sammallahdenmäki fornlämningsområde (1999)
  • Struves kedja (2005)
  • Kvarkens skärgård (2006)

I Finland är det undervisningsministeriet (kulturarvet) och miljöministeriet (naturarvet) som svarar för ärenden i anslutning till världsarvsverksamheten.

Objekt som delvis kan jämföras med världsarvsobjekten är Skärgårdshavet och biosfärsområdena i Norra Karelen, som bägge hänför sig till Unescos program Människan och Biosfären, samt geoparken i Rokua, som är en del av Unescos geoparkprogram.

Ytterligare information

Hannu Vainonen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) 0295330323