Frågor och svar om reformeringen av studerandeurvalen

Nedan hittar du ofta förekommande frågor om reformen av högskolornas studerandeurval. 

Frågor och svar om reformeringen av inträdesproven och den ökade satsningen på betyg i antagningen av studerande

Frågor som ansluter sig till behovet av en reform

Frågor och svar om en kvotering av studieplatserna (kvot för s.k. förstagångssökande)