Vanliga frågor om yrkesutbildning

Här hittar du vanliga frågor om lagen om yrkesutbildning som trädde i kraft den 1 januari 2018.

Allmänt om yrkesutbildning

Lärande på arbetsplatsen

Personlig utvecklingsplan

Osaamisen tunnustaminen

Näytöt ja arviointi

Specialundervisning