Vanliga frågor om den tidigarelagda språkundervisningen

Språkundervisningen kommer att inledas tidigare än i nuläget. Meningen är att utnyttja barnets naturliga förmåga att lära sig språk samt att minska ojämlikhet i  fråga om språkutbud och språkstudier.

Språkundervisning i ett tidigt skede stöder utvecklandet av språkfärdigheterna och språkstudiefärdigheterna och fostrar till kulturell mångfald och språkmedvetenhet. Undervisningen ska i mån av möjlighet ordnas utgående från elevernas förutsättningar och man ska vid behov kunna erbjuda handledning och stöd.

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter

Minna Polvinen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), ansvarsområdet för strategisk styrning Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)  0295330262  


Kirsi Lamberg, regeringssekreterare 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330397