Vanliga frågor om reformen av yrkesutbildningen 

Här hittar du vanliga frågor och svar på dessa i anslutning till regeringens proposition om en ny lag om yrkesutbildning

Är det något du undrar över? Skicka din fråga till [email protected]. Vi kompletterar listan an efter.

Allmänt om yrkesskolereformen

Frågor av studerande

Att ansöka till en utbildning

Yrkesutbildningens examensstruktur

Inlärning på arbetsplatsen

Individuell plan för kunnandet

Specialundervisning

Effektivare genomströmning

Finansiering av yrkesutbildningen

Bedömningsskalan

Reform av tillstånden för utbildningsanordnare