Utbildningspolitisk redogörelse

Regeringen avlåter under 2020 en utbildningspolitisk redogörelse till riksdagen. Genom redogörelsen skapar man en bild av utbildningens nuläge och strategiska mål.

Genom den utbildningspolitiska redogörelsen bereder man riktlinjer som garanterar:

  • att utbildnings- och kompetensnivån stiger inom alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskas och jämlikheten i utbildningen ökas
  • att barn och unga mår bra
  • utbildningen bygger upp samhällelig jämlikhet och likvärdighet
  • Finland är ett internationellt attraktivt land att studera, forska och investera i

Granskningen riktar sig till hela utbildningssystemet och utvecklandet av forskningen.

Som en del av redogörelsen gör man också en helhetsutredning över den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov och skapar ett åtgärdsprogram för att garantera likvärdigheten.

Internationaliteten främjas genom särskilda åtgärdshelheter som fokuserar på internationalitet och global verkningsfullhet.

Beredningen av den utbildningspolitiska redogörelsen

Undervisningsminister Li Andersson och forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen besöker under hösten 2019 skolor, andra stadiets läroanstalter och högskolor på olika håll i landet för att diskutera utbildningens och forskningens situation och utvecklingsbehov. Senare kommer man att öppna en webbenkät som riktar sig till medborgare.

Under beredningen ordnas mer omfattande tillfällen för olika intressentgrupper. 

Webbenkät 17.1.-14.2.

Som stöd för beredningen har en webbenkät öppnats för studerande, vårdnadshavare, lärare och alla andra. Det går att svara på enkäten under tiden 17.1. - 14.2. Svara och påverka hur framtidens lärande, kunnande och forskning ser ut.

Webbenkäten 

Under beredningen våren 2020 ordnas diskusionstillfällen gör olika intressentgrupper.

Tidtabell för redogörelsen

Avsikten är att den utbildningspolitiska redogörelsen avlåta till riksdagen under hösten 2020.

Upplysningar

Petri Haltia, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330096