Universiteten i Finland

På undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde finns 13 universitet, varav två är stiftelser i enlighet med stiftelselagen och de övriga juridisk-offentliga inrättningar. 

Universitet

Aalto-universitetet (fungerar som stiftelse)
Helsingfors universitet
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 
Oulun yliopisto
Hanken svenska handelshögskolan
Konstuniversitetet
Tampereen yliopisto (fungerar som stiftelse)
Turun yliopisto
Vasa universitet
Åbo Akademi

 

Militära högskoleexamina avläggs vid Försvarshögskolan som lyder under försvarsmakten.

 

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet. Alla 13 universitet som räknas upp i universitetslagen samt Försvarshögskolan är medlemmar i föreningen.