Universiteten i Finland

På undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde finns 13 universitet, varav två är stiftelser i enlighet med stiftelselagen och de övriga juridisk-offentliga inrättningar. 

Universitet

Aalto-universitetet*
Helsingfors universitet
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Oulun yliopisto
Svenska handelshögskolan
Konstuniversitetet
Tampereen yliopisto*
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi 

Fungerar som stiftelse (*).

Militära högskoleexamina avläggs vid Försvarshögskolan som lyder under försvarsmakten.

 

Finlands universitet UNIFI

Finlands universitet UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet. Alla 13 universitet som räknas upp i universitetslagen samt Försvarshögskolan är medlemmar i föreningen.