Specialunderstöd för stödjande av uppsökande ungdomsarbete 2019

Understödet är avsett för att stödja sådant uppsökande ungdomsarbete som nämns i ungdomslagen (1285/2016). Understöd kan beviljas kommuner eller sådana sammanslutningar och stiftelser som har rättsförmåga och ett gällande avtal med en eller flera kommuner om bedrivande av uppsökande ungdomsarbete inom kommunens område. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understöd beviljas för löneutgifter för uppsökande ungdomsarbetare.

Syftet med understödet är att minska antalet unga som står utanför utbildning och arbetsliv och att främja de ungas delaktighet och samhörighet.

Ansökningstiden börjar den 6 november 2018 och går ut den 14 december 2018 kl. 16.15.

I statens budgetproposition för 2019 föreslås ett anslag på 12,5 miljoner euro för understöd för uppsökande ungdomsarbete. Understöd kan beviljas förutsatt att riksdagen beviljar de anslag som behövs för ändamålet.

Understöden söks från regionförvaltningsverken: http://www.avi.fi/sv/web/avi/etsiva-nuorisotyo.

Avsikten är att regionförvaltningsverket fattar beslut om statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete senast den 30 april 2019.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: ungdomslagen (1285/2016), statsunderstödslagen (688/2001).

 

 

Ansökan om understöd görs i regionförvaltningsverkets elektroniska tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/ på blanketten ”Statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete”.  

 

Unga

Ytterligare information

Kontaktpersoner vid regionförvaltningsverken:

Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Överinspektör Tiina Mattila, tfn 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi
 
Landskapet Nyland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Överinspektör Liisa Sahi, tfn 0295 016 563, liisa.sahi(at)avi.fi
 
Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Ungdomsväsendets överinspektör, Kirsi Autio, tfn 0295 016 514, kirsi.autio(at)avi.fi

Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Överinspektör för ungdomsväsendet, Niclas Risku, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi

Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ungdomsväsendets överinspektör, Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Ungdomsväsendets överinspektör, Annika Kattilakoski, tfn 0295 018 817, annika.kattilakoski(at)avi.fi

Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
Överinspektör för ungdomsväsendet, Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Landskapet Lappland
Regionförvaltningsverket i Lappland
Ungdomsväsendets överinspektör, Marja Hanni, tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

Kontaktperson för PAR-systemet
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Planerare Tuulikki Nieminen, [email protected]

Kontaktperson vid undervisnings- och kulturministeriet
Överinspektör Merja Hilpinen, tfn 0295 330 418, merja.hilpinen(at)minedu.fi