Erityisavustus etsivän nuorisotyön tukemiseen vuonna 2019

Erityisavustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn etsivän nuorisotyön tukemiseen.

Avustus voidaan myöntää kunnille tai sellaisille oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan tai kuntien kanssa kunnan alueella toteutettavasta etsivästä nuorisotyöstä. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. Avustus myönnetään etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin.

Hakuaika alkaa 6.11.2018 ja päättyy 14.12.2018 klo 16.15.

Valtion talousarvioesityksessä on vuodelle 2019 esitetty 12,5 milj. euron määräraha etsivän nuorisotyön avustuksiin. Avustuksia voidaan myöntää edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Tavoitteena on, että aluehallintovirasto tekee valtionavustuspäätökset etsivään nuorisotyöhön 30.4.2019 mennessä. Hakija saa päätöksestä tiedon hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Avustusta haetaan aluehallintovirastosta: http://www.avi.fi/web/avi/etsiva-nuorisotyo

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: nuorisolaki (1285/2016), valtionavustuslaki (688/2001).

Avustuksen tavoite:

Valtionavustuksen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

 

Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/
lomakkeella ”Valtionavustukset etsivään nuorisotyöhön”. 

Nuoriso

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt aluehallintovirastoissa:

Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnat
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ylitarkastaja Tiina Mattila, puh. 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi
 
Uudenmaan maakunta
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ylitarkastaja Liisa Sahi, puh. 0295 016 563, liisa.sahi(at)avi.fi
 
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Autio, puh. 0295 016 514, kirsi.autio(at)avi.fi

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Niclas Risku, puh. 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Annika Kattilakoski, puh. 0295 018 817, annika.kattilakoski(at)avi.fi

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Lapin maakunta
Lapin aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Marja Hanni, puh. 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

Yhteyshenkilö PAR-järjestelmä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Suunnittelija Tuulikki Nieminen, [email protected]

Yhteyshenkilö opetus- ja kulttuuriministeriössä
Ylitarkastaja Merja Hilpinen, etunimi.sukunimi(at)minedu.fi , puhelinnumero 02953 30418.