Specialunderstöd för verkstadsverksamhet för unga 2019

Understödet är avsett för att stödja sådan verkstadsverksamhet för unga som nämns i ungdomslagen (1285/2016). Den part som ansöker om understöd kan vara en kommun eller flera kommuner tillsammans, en samkommun, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understöd kan beviljas för att stärka unga i socialt avseende, för permanent verkstadsverksamhet eller för att ta fram verkstadsverksamhet för sådana arrangörer av verkstadsverksamhet som har beviljats rätt till statsbidrag.

Syftet med understödet är att minska antalet unga som är utanför utbildning och arbetsliv och att främja de ungas delaktighet, aktörskap, kunskaper i livskompetens och samhörighet. Med understödet stöds verksamhet som stärker de ungas sociala identitet i verkstadsverksamheten, permanent verkstadsverksamhet eller innehållsmässig utveckling av verkstadsverksamheten.

Ansökningstiden börjar den 6 november 2018 och löper ut den 14 december 2018 kl. 16.15.

I statens budgetproposition för 2019 föreslås ett anslag på 13,5 miljoner euro för understöd för verkstadsverksamhet för unga. Understöd kan beviljas förutsatt att riksdagen beviljar de anslag som behövs för ändamålet.

Understöden söks från regionförvaltningsverket.

Avsikten är att regionförvaltningsverket fattar beslut om statsunderstöd senast den 30 april 2019.

På understödet tillämpas följande lagar och förordningar: Ungdomslagen (1285/2016), statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017) och statsunderstödslagen (688/2001).

 

 

Man ansöker om understöd i regionförvaltningens elektroniska ärendehanteringstjänst med hjälp av blanketten ”Statsunderstöd för ungas verkstadsverksamhet”.

Unga

Ytterligare information


Kontaktpersoner vid regionförvaltningsverken:

Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Överinspektör Tiina Mattila, tfn 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi

Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Överinspektör för ungdomsväsendet, Henri Alho, tfn 0295 016 517, henri.alho(at)avi.fi

Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Överinspektör för ungdomsväsendet, Niclas Risku, tfn 0295 018 051, [email protected]

Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ungdomsväsendets överinspektör, Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Ungdomsväsendets överinspektör, Annika Kattilakoski, tfn 0295 018 817, annika.kattilakoski(at)avi.fi
Överinspektör Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824, simo.luukkainen(at)avi.fi

Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Överinspektör för ungdomsväsendet, Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Landskapet Lappland
Regionförvaltningsverket i Lappland
Ungdomsväsendets överinspektör, Marja Hanni, tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

Kontaktperson för PAR-systemet
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Planerare Tuulikki Nieminen, [email protected]

 

Kontaktperson vid undervisnings- och kulturministeriet
Merja Hilpinen, överinspektör, tfn 02953 30418, merja.hilpinen(at)minedu.fi