Undervisnings- och kulturministeriets understöd

Undervisnings- och kulturministeriet stöder bl.a. projekt som ansluter sig till utbildning, forskning, kultur, idrott och ungdomsarbete. På den här sidan hittar du information om de olika understöden. Du kan begränsa sökningen bl.a. på basis av ämne.

I anslutning till varje understöd hittar du bl.a. närmare anvisningar om ansökan och information om beviljade understöd.

Begränsa ämnesområde