Undervisnings- och kulturministeriets emblem

Undervisnings- och kulturministeriets emblem består av en kombination av Finlands lejon och logotyptext. Finlands lejon används som ministeriets emblem. Samarbetsparter får använda ministeriets textlogotyp när de förtecknar sina finansiärer och samarbetsparter.

Logotypen med Finlands lejon används av ministeriet

Namnet på undervisnings- och kulturministeriets emblem är Sinettileijona. Emblemet har planerats av grafiker Asta Raami. Emblemet Sinettileijona har godkänts i heraldiska nämnden. Beskrivning av emblemet: Finlands lejon med rosor som konturteckning på en grön rektangel och under rektangeln finns ett streck i guld.

Undervisnings- och kulturministeriet använder emblemet med lejonet huvudsakligen i sin egen verksamhet. Emblemet får också användas i viktiga samarbetsprojekt där ministeriet deltar i verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriets textlogotyper

Textlogotypen är alltid i svart eller vitt eller i någon nyans av grått, aldrig i färg. Tvåradiga textlogotyper används när det inte är möjligt att använda enradiga textlogotyper p.g.a. exempelvis utrymmesbrist.

Ladda alltid ned och använd logotypfilen i original. Det är förbjudet att kopiera logotypens text och använda den skriven med andra teckensnitt.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 1-rivinen tekstilogo suomeksi

 

Ladda ner filen jpg

Ladda ner filen eps

Ladda ner filen (negativ).eps

 

 

 

Ladda ner filen jpg

Ladda ner filen eps

Ladda ner filen (negativ).eps

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön 1-rivinen tekstilogo ruotsiksi

 

Ladda ner filen jpg

Ladda ner filen eps

Ladda ner filen (negativ).eps

Ladda ner filen (Finland).jpg

Ladda ner filen (Finland).eps

Ladda ner filen (Finland, negativ).eps

 

 

 

Ladda ner filen jpg

Ladda ner filen eps

Ladda ner filen (negativ).eps

Ladda ner filen (Finland).jpg

Ladda ner filen (Finland).eps

Ladda ner filen (Finland, negativ).eps

 

 

Ladda ner filen.jpg

Ladda ner filen.eps

Ladda ner filen (negativ).eps

Ladda ner filen (Finland).jpg

Ladda ner filen (Finland).eps

Ladda ner filen (Finland, negativ).eps

 

 

 

Ladda ner filen.jpg

Ladda ner filen.eps

Ladda ner filen (negativ).eps

Ladda ner filen (Finland).jpg

Ladda ner filen (Finland).eps

Ladda ner filen (Finland, negativ).eps

 

 

Ladda ner filen.jpg

Ladda ner filen.eps

Ladda ner filen (negativ).eps

Ladda ner filen (Finland).jpg

Ladda ner filen (Finland).eps

Ladda ner filen (Finland, negativ).eps

 

 

 

Ladda ner filen.jpg

Ladda ner filen.eps

Ladda ner filen (negativ).eps

Ladda ner filen (Finland).jpg

Ladda ner filen (Finland).eps

Ladda ner filen (Finland, negativ).eps

 

 

Ladda ner filen.jpg

Ladda ner filen.eps

Ladda ner filen (negativ).eps

Ladda ner filen (Finland).jpg

Ladda ner filen (Finland).eps

Ladda ner filen (Finland, negativ).eps

 

 

 

Ladda ner filen.jpg

Ladda ner filen.eps

Ladda ner filen (negativ).eps

Ladda ner filen (Finland).jpg

Ladda ner filen (Finland).eps

Ladda ner filen (Finland, negativ).eps

 

 

Ladda ner filen.jpg

Ladda ner filen.eps

Ladda ner filen (negativ).eps

Ladda ner filen (Finland).jpg

Ladda ner filen (Finland).eps

Ladda ner filen (Finland, negativ).eps

 

 

 

Ladda ner filen.jpg

Ladda ner filen.eps

Ladda ner filen (negativ).eps

Ladda ner filen (Finland).jpg

Ladda ner filen (Finland).eps

Ladda ner filen (Finland, negativ).eps

Ytterligare information

Liisa Heikkilä, kommunikationsassistent 
undervisnings- och kulturministeriet, Kommunikationsenheten 0295330099  


Merja Laavola, kommunikationsassistent 
undervisnings- och kulturministeriet, Kommunikationsenheten 0295330177