Terminsavgifter

Terminsavgifter har som ett led i främjandet av utbildningsexporten vid högskolorna kunnat tas ut sedan början av 2016 och examensutbildning har kunnat säljas till studerande från länder utanför EU/EES-området.

Terminsavgifter införs för högskolestuderande från länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Avgifterna har kunnat tas ut sedan 1.1.2016 och de blir obligatoriska 1.8.2017.

För mindre bemedlade studerande från länder utanför EU/EES-området möjliggörs studier med hjälp av ett separat stipendiesystem.

Ytterligare information

Laura Hansén, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), ansvarsområdet för högskolepolitik 0295330098  


Maija Innola, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), ansvarsområdet för högskolepolitik 0295330120  


Birgitta Vuorinen, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), ansvarsområdet för högskolepolitik 0295330335