Terminsavgifter

Terminsavgifter har som ett led i främjandet av utbildningsexporten vid högskolorna kunnat tas ut sedan början av 2016 och examensutbildning har kunnat säljas till studerande från länder utanför EU/EES-området.

Terminsavgifter införs för högskolestuderande från länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Avgifterna har kunnat tas ut sedan 1.1.2016 och de blir obligatoriska 1.8.2017.

För mindre bemedlade studerande från länder utanför EU/EES-området möjliggörs studier med hjälp av ett separat stipendiesystem.

Ytterligare information

Laura Hansén, regeringsråd 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330098  


Maija Innola, Opetusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330120  


Birgitta Vuorinen, Opetusneuvos, ryhmän päällikkö 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330335