Yhteystiedot – Yhteystietonosto

Minna Polvinen, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Strategia- ja ohjausryhmä 0295330262   förnamn.efternamn@minedu.fi