Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Minna Polvinen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), ansvarsområdet för strategisk styrning Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)  0295330262