Studiestödsbeloppet

Laskin ja kynäStudiestödsbeloppet påverkas av den studerandes ålder, läroanstaltsnivå. Den studerandes inkomster beaktas också. 

Ifall den studerande är under 20 år och bor hos sina föräldrar kan föräldrarnas inkomster höja eller sänka studiepenningen.

Studiepenning

Studiepenningens grundbelopp (brutto) euro/månad

Studerande  
Gift eller vårdnadshavare till ett barn som inte fyllt 18 år 250,28
Självständigt boende, har fyllt 18 år 250,28
Självständigt boende 17-åring 101,74 B
Bor hos föräldrarna, har fyllt 20 år 81,39 A
Bor hos föräldrarna, 17–19 åring 38,66 B

Andra stadiet

A = kan höjas med beaktande av föräldrarnas inkomster
B = kan höjas eller sänkas med beaktande av föräldrarnas inkomster
 

En studerande som är vårdnadshavare till ett barn som inte fyllt 18 år kan utöver studiepenningen på 250, 28 euro också få ett försörjartillägg på 100 euro i månaden.

Studielån

Beloppet av statsborgen för studielån (euro/månad)

Annan än högskolestuderande, yngre än 18 år 300
Annan än högskolestuderande, har fyllt 18 år 650
Högskolestuderande 650
Person som får vuxenutbildningsstöd (studerar i hemlandet) 650
Person som studerar utomlands 800

 

Bostadstillägg

Studerande som bor utomlands på hyra och dem som studerar vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter eller vid Sameområdets utbildningscentral och bor i läroanstaltens elevhem av bostadstillägget.

En studerande som studerar utomlands är berättigad till högst 210 euro i månaden i bostadstillägg och för en person som bor i läroanstaltens elevhem är 88,87 euro per månad.

Övriga studerande överförs till det allmänna bostadsbidraget.

På andra webbplatser

Med FPA:s beräkningsprogram kan du ta reda på hur mycket studiepenning, bostadstillägg och låneborgen du är berättigad till.

Beräkning av studiestöd

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110