Finansiering: studiestödetspagettiateria

Beslut om finansieringen av studiestöd finns i statsbudgeten, där anslagen för utgifterna för studiestöd hör till undervisnings- och kulturministeriets område.

År 2017 uppgår utgifterna för studiestödet i statsbudgeten till ca 781 miljoner euro, varav andelen som går till studiepenningen är ca 503 miljoner euro.

Statens studiestödsutgifter består därutöver av bostadstillägg som utbetalas till studernade, utgifter till följd av statsborgen för studielån samt utgifter för skolresestöd och måltidsstöd.

År 2017 uppskattas andelen högskolestuderande som får studiepenning uppgå till 188 000, och 144 000 i övriga läroanstalter.  Antalet studerande som får bostadstillägg är uppskattningsvis 155 000 och antalet studerande som får skolresestöd uppskattningsivs 67 000.

På andra webbplatser

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110