Finansiering: studiestödetspagettiateria

Beslut om finansieringen av studiestöd finns i statsbudgeten, där anslagen för utgifterna för studiestöd hör till undervisnings- och kulturministeriets område.

År 2020 uppgick utgifterna för studiestödet i statsbudgeten till ca 618 miljoner euro, varav andelen som går till studiepenningen är ca 448 miljoner euro.

Statens studiestödsutgifter består därutöver av bostadstillägg som utbetalas till studerande, utgifter till följd av statsborgen för studielån samt utgifter för skolresestöd och måltidsstöd.

År 2019 uppskattas andelen högskolestuderande som får studiepenning uppgå till 182 000, och 134 000 i övriga läroanstalter.  Antalet studerande som får bostadstillägg är uppskattningsvis 12 000 och antalet studerande som får skolresestöd uppskattningsvis 65 000.

På andra webbplatser

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110