Ammatillisen koulutuksen reformin tukiohjelma

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee yhdessä Opetushallituksen kanssa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan uudistamisessa. Tavoitteena on uudistaa ammatillisen koulutuksen toimintakulttuuria pysyvästi.

Stödprogrammets åtgärder och utvecklingsprojekt bildar en helhet som stöder yrkesutbildningsreformens mål. Med stödprogrammet stöder man reformen av yrkesutbildningen så att den motsvarar den nya lagstiftningens mål, arbetslivets och medborgarnas föränderliga kompetensbehov samt behoven inom det livslånga lärandet.

Den största ändringen är att man numera utgår ifrån kompetens och efterfrågan, istället för den systemcentrering som man utgick ifrån tidigare. Den studerande och arbetslivet är i allt högre grad utgångspunkten för tjänsterna.

De material, verktyg och verksamhetsmodeller som man utvecklat inom ramen för stödprogrammet är tillgängliga för alla utbildningsanordnare.

Man har reserverat ca 60 miljoner euro för reformstödprogrammet för 2017-2020.

 

 

Parasta-kehittämishankkeet

Kehittämistoiminnan ytimen muodostaa Parasta kehittämistä -kokonaisuus, joka koostuu neljästä laajasta verkostohankkeesta.

 

Hankkeiden viestintäkanavat

(Kuvaa klikkaamalla avautuu pdf, josta pääsee suoraan linkkien osoitteisiin)

Hankkeiden yhteyshenkilöt:

 

Muut kehittämishankkeet

Parasta-hankkeiden lisäksi on muita mm. henkilökohtaistamista, oppimisympäristöjen monipuolistamista, avoimia oppimateriaaleja ja johtamista kehittäviä hankkeita.

 

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Seija Rasku, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)  0295330270