Undervisningen i A1-språket tidigareläggsKirjaimia

Undervisningen i det första främmande språket inleds tidigare. Framöver inleds undervisningen i A1-språket redan under det första skolårets vårtermin i hela landet. Ändringen träder i kraft fr.o.m. ingången av 2020.

Undervisningen i A1-språket med totalt 2 årsveckotimmar i årskurserna 1 och 2. I och med ändringen ökar antalet årsveckotimmar inom den grundläggande utbildningen från 16 till 18 årsveckotimmar.

Syftet med att tidigarelägga språkundervisningen är att minska ojämlikhet i utbudet av språkundervisning och språkstudier som beror på  regionala faktorer eller socioekonomisk bakgrund samt att utnyttja barns naturliga förmåga att lära sig språk. En tidig, praktisk språkundervisning stöder utvecklandet av studiefärdigheter i anslutning till språk.

Undervisnings- och kulturministeriet har berett ändringarna i bestämmelsen om timfördelning i timfördelningsförordningen (6 §) samt i förordningen om grundläggande utbildning (3 §). Statsrådet avlät förordningarna den 20 september 2018.

Ett styrbrev om inledning av A1-språket i årskurs 1 har skickats till utbildningsanordnarna via Kommunförbundet.

Styrbrev om inledning av A1-språket

Utbildningsstyrelsen bereder under 2018-2019 beskrivningar för grunderna för grundskolans läroplan om A1-språkets uppgifter, mål och centrala innehåll i anslutning till målen för årskurserna 1 och 2. 

Opetushallitus valmistelee vuosien 2018–2019 aikana perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kuvaukset A1-kielen oppiaineen tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1 ja 2.

Som en del av statsminister Sipiläs regerings spetsprojekt Den nya grundskolan genomförde man ett försök med att tidigarelägga språkundervisningen inom förskoleundervisningen, småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen under 2016-2018.

 

I publikationen kan du läsa om resultaten av försöken inom spetsprojektet för språkundervisning:

Plock ur försöken med tidigarelagd språkundervisning

Kontaktinformation

Minna Polvinen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), ansvarsområdet för strategisk styrning Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)  0295330262  


Kirsi Lamberg, regeringssekreterare 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330397