Hoppa till innehåll

Småbarnspedagogik

Barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik på ett daghem, i familjedagvård eller i form av lek- och klubbverksamhet. Syftet med småbarnspedagokiken är att stödja barnets utveckling och lärande. Kommunen ska se till att småbarnspedagogik tillhandahålls enligt barnens och familjernas behov. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och tillsynen samt för beredningen av lagstiftningen i fråga om småbarnspedagogiken. 

Meny