Reformen av studentexamen

På denna sida berättas om aktuella utvecklingsplaner- och program inom studentexamen.

År 2013 inledde studentexamensnämnden Digabi-projektet med målet att ordna examen digitalt (elektroniskt). Antalet prov som avläggs digitalt ökas etappvis. De första digitala proven ordnades hösten 2016 i filosofi, geografi och tyska. Våren 2019 avläggs alla prov i studentexamen digitalt.

År 2016 lämnade en arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet ett förslag till bättre utnyttjande av studentexamen i högskolornas antagningar. Enligt förslaget skulle resultaten i studentexamen få större vikt i antagningarna och minska behovet av att ordna separata inträdesprov.  

Ytterligare information

Heikki Blom, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Lukiokoulutuksen ja opettajankoulutuksen vastuualue ( LUOVA ) 0295330074