Reform  av lagen om småbarnspedagogik

 

Lapsia päiväkodissaBestämmelser som tillämpas inom småbarnspedagogiken samlas i en ny lag om småbarnspedagogik. Barnets rätt till småbarnspedagogik ändras inte.

Regeringens proposition med förslag till ny lag om småbarnspedagogik ges till riksdagen för behandling under våren 2018 och kan träda i kraft i början av augusti. En remissrunda om lagutkastet ordnades under våren 2018.

I den nya lagen betonas att barnets väl bör beaktas i första hand då man planerar, ordnar och beslutar om småbarnspedagogik. Barnet bör också skyddas från våld, mobbning och andra trakasserier.

Den nya lagen om småbarnspedagogik ersätter den nuvarande lagen om småbarnspedagogik och dagvårdsförordningen. Lagens styrande verkan förbättras, lagen uppdateras, blir tydligare och preciseras begreppsmässigt. Informationen mellan daghem, myndigheter och hemmet löper smidigare.

Den nya lagen stärker småbarnspedagogikens kvalitet genom att personalens utbildningsnivå höjs och yrkestitlarna förtydligas.

 

Ytterligare information

Kirsi Alila, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualue 0295330365   förnamn.efternamn@minedu.fi


Tarja Kahiluoto, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualue 0295330386   förnamn.efternamn@minedu.fi