Med den nya finansieringsmodellen finansieras därefter

  • den grundläggande yrkesutbildningen,
  • den yrkesinriktade tilläggsutbildningen,
  • utbildningen vid specialläroanstalter,
  • läroavtalsutbildningen och
  • den examensinriktade arbetskraftsutbildningen samt en del av den icke-examensinriktade arbetskraftsutbildningen.

Verksamhetens genomslag och effektivitet får mer tyngd inom finansieringen. Den nya finansieringsmodellen föreslås bestå av fyra grundelement:

  • basfinansiering (studerandeår),
  • prestationsfinansiering (examina och examensdelar),
  • effektivitetsfinansiering (bl.a. sysselsättning och fortsatta studier) och
  • strategifinansiering (bl.a. stöd för fusioner, utvecklingsprojekt).

Dessutom avvecklas den reglering som begränsar en kundinriktad, resultatrik och effektiv verksamhet.

Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen våren 2017 och den nya lagstiftningen avses träda i kraft från början av 2018.

 

Ytterligare information

Mika Tammilehto, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja 0295330308