Ändring av kyrkolagen (elektronista möten)

OKM069:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Esityksessä ehdotetaan, että kirkon viranomaisten toimielimet voisivat pitää kokouksensa myös sähköisenä kokouksena. Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä olisi läsnä olevien yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Sähköinen kokous voitaisiin pitää soveltuvalla tietojärjestelmällä tai videoneuvotteluyhteydellä.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM069:00/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 19.11.2020

Lagberedning

HE laiksi kirkkolain muuttamisesta
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 10.12.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  50/2020
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  10.12.2020
 • 4

  Författningen har antagits

Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan, että kirkon viranomaisten toimielimet voisivat pitää kokouksensa myös sähköisenä kokouksena. Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä olisi läsnä olevien yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Sähköinen kokous voitaisiin pitää soveltuvalla tietojärjestelmällä tai videoneuvotteluyhteydellä.

Ansvarig ministerTiede- ja kulttuuriministeri Saarikko

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos
tel. +358 295 330 086
[email protected]

Mål och resultat

Esityksellä on tarkoitus mahdollistaa sähköisten kokousten järjestäminen kirkon toimielimissä.

Sammandrag

Esityksessä ehdotetaan, että kirkon viranomaisten toimielimet voisivat pitää kokouksensa myös sähköisenä kokouksena. Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä olisi läsnä olevien yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Sähköinen kokous voitaisiin pitää soveltuvalla tietojärjestelmällä tai videoneuvotteluyhteydellä.

Utgångspunkter

Hallituksen esityksessä kirkkolaiksi, HE 19/2019 vp, on ehdotettu kirkon viranomaisten toimielinten päätöksentapaa muutettavaksi siten, että toimielin voisi varsinaisen kokouksen lisäksi päättää asioista sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa, myöhemmin sähköinen kokous. Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa on kuitenkin keskeytetty ja eduskunta odottaa kirkolliskokoukselta uudelleen kirjoitettua kirkkolakiehdotusta, mikä viivästyttää säännösten voimaantuloa.

Sähköisistä kokouksista on kirkon hallinnossa saatu viime aikoina hyviä kokemuksia ja luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden valmiudet kokoontua sähköisesti ovat kehittyneet. Sähköisiä kokouksia on järjestetty kirkon keskushallinnon toimielimissä, seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä covid-19-viruspandemian aiheuttaman kevään poikkeusolojen aikana kirkkohallituksen kirkkolain (1054/1993) 25 luvun 14 §:n nojalla antaman määräyksen perusteella. Normaalioloissa ei vastaavaa määräystä voida antaa.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

UKM Beslut

UKM Beslut