Sakkunnignämnd (23 § religionsfrihetslagen)

OKM055:00/2020 Organ

Uskonnonvapauslain 23 §:ssä tarkoitettu asiantuntijalautakunta, jonka tehtävänä on antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoja siitä, ovatko uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot lain 7 §:n mukaisia

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM055:00/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 20.10.2020 – 19.10.2024

Datum för tillsättande 20.10.2020

Typ av organ Nämnd

Kontaktperson
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos
tel. +358 295 330 086
[email protected]

Sammandrag

Uskonnonvapauslain 23 §:ssä tarkoitettu asiantuntijalautakunta, jonka tehtävänä on antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoja siitä, ovatko uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot lain 7 §:n mukaisia

Mer om ämnet