Suomen Akatemian toimikuntarakenteen uudistaminen

Suomen Akatemian toimikuntarakenteen uudistaminen

OKM049:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Hankkeessa laaditaan ehdotus toimista Suomen Akatemian toimikuntatyön ja -rakenteen kehittämiseksi.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM049:00/2017

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.2.2017 – 31.12.2017

Datum för tillsättande 1.2.2017

Förhållande till regeringsprogrammet

Osaaminen ja koulutus

spetsprojekt Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi

åtgärder Vahvistetaan tutkimuksen vaikuttavuutta ja hyödyntämistä tukevaa rahoituspohjaa sekä uudistetaan innovaatioiden kaupallistamisen palvelurakenteita ja säädöspohjaa

Lagberedning

HE laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 1.2.2018
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  6/2018
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 15/2018

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen Akatemiasta annettua lakia. Muutoksia ehdotetaan Suomen Akatemian hallinnollista asemaa, tehtäviä ja tieteellisiä toimikuntia koskeviin pykäliin.

Ansvarig ministerOpetusministeri Grahn-Laasonen

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2018

Mål och resultat

Työryhmän ehdotus mahdollisista säädösmuutoksista

Sammandrag

Hankkeessa laaditaan ehdotus toimista Suomen Akatemian toimikuntatyön ja -rakenteen kehittämiseksi.

Utgångspunkter

Suomen Akatemia hallintoviraston työryhmä on valmistellut raportin, jossa käsitellään toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia sekä kuvataan esille nousseita kehitysmahdollisuuksia
(http://www.aka.fi/globalassets/42julkaisuVraportti-toimikuntatyonkehittaminen-
final.pdf). Työryhmän raportti on tarkoitettu jatkokeskustelun pohjaksi
Suomen Akatemian toimikuntatyön kehittämisessä.
Suomen Akatemian toimikuntien toimintaa ja tehtäviä on uudistettu edellisen kerran merkittävästi vuonna 1995, jolloin toimikuntien määrää vähennettiin ja niissä toimivien luottamushenkilöiden määrää supistettiin. Suomen Akatemiaa koskevaa lakia uudistettiin vuonna 2010, jolloin muutettiin Akatemian hallituksen kokoonpanoa sekä tutkimusvirkajärjestelmää.

Vuonna 2014 täsmennettiin Akatemian hallituksen kokoonpanoa ja
tehtäviä sekä säädettiin Akatemian yhteyteen perustetusta strategisen tutkimuksen
neuvostosta ja Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomiteasta.

Käytännön toimikuntatyö on muuttunut kahdessakymmenessä vuodessa ja kehittynyt
monin tavoin. Rahoitushakemusten arviointiprosessia on jatkuvasti kehitetty, kansainvälisten asiantuntijoiden muodostamat paneelit on tuotu keskeiseksi osaksi hakemusten arviointia ja päätöksentekokriteerit ovat monipuolistuneet. Samaan aikaan tieteellinen tutkimus ja sen tekemisen tavat ovat uudistuneet. Tutkimus-ja innovaatiotoiminnassa on tapahtunut merkittäviä rakenteellisia uudistuksia muun muassa uuden yliopistolain ja tutkimuslaitosuudistuksen muodossa.

Mer om ämnet

UKM Beslut
UKM Beslut