Upphovsrättens infrautveckling

Utvecklandet av upphovsrättsinfrastrukturen 2020-2022

OKM020:00/2020 Projekt

Praxisgruppen är lämplig för experter interna förfaranden gällande verk- och upphovsmannainformation samt affärsmodeller inom de kreativa områdena. Teknologigruppen är lämplig för experter inom metadata, teknik och infrastruktur. Juridik-gruppen är lämplig för jurister i de kreativa branscherna.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM020:00/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 12.8.2020 – 6.6.2022

Datum för tillsättande 9.6.2020

Mål och resultat

Grupperna rapporterar till den Nationella Upphovsrättsdelegationen som diskuterar om eventuella följande steg. Diskussionerna stöder arbetet på EU- och internationell nivå.

Sammandrag

Praxisgruppen är lämplig för experter interna förfaranden gällande verk- och upphovsmannainformation samt affärsmodeller inom de kreativa områdena. Teknologigruppen är lämplig för experter inom metadata, teknik och infrastruktur. Juridik-gruppen är lämplig för jurister i de kreativa branscherna.

Utgångspunkter

Under Finlands ordförandeskap i EU:s ministerråt år 2019 betonade Finland behovet av att utveckla upphovsrättsinfrastrukturen, det vill säga praxis för utlämnande av information om verk och författare, inkl. taggar, standarder och format för delning av data. Finland strävar också efter att stödja utvecklingen av en mänskocentrerad, balanserad och växande europeisk dataekonomi. Som en del av detta arbete beaktades också kreativindustrins tillväxt och konkurrenskraft, t.ex. vid Data Economy-konferensen i Helsingfors den 25-26 november 2019. Dataprinciperna som främjar delning och användning av data utvecklades tillsammans med hjälp av branscherna och Sitra (https://dataprinciples2019.fi/).