Opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyskunta -yhteistyöryhmä

Opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyskunta -yhteistyöryhmä

OKM017:00/2018 Projekt

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Sivistyskunta nimellä toimivan yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on ennakoida SOTE -uudistuksen vaikutuksia kuntien asemaan ja toimintaedellytyksiin erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan palveluiden näkökulmasta.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM017:00/2018

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 17.3.2017 – 28.2.2019

Datum för tillsättande 17.3.2017

Mål och resultat

Työryhmän tehtävänä on:

1. Kartoittaa kuntien tehtävien ja taloudellisen tilanteen muutoksen aiheuttamat
rakenteelliset kehittämishaasteet opetus-ja kulttuuriministeriön toimialalla.
2. Kartoittaa SOTE -uudistuksesta johtuvia opetus- ja kulttuuritoimen toimialan
ohjausjärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja ottaen huomioon valtiovarainministeriön
koordinoima kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamistyö
3. Tehdä ehdotukset kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön kehittämisestä
4. Tehdä ehdotukset opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tehtävien valvonnasta
sekä valtakunnallisesta valvontaviranomaisten toiminnan kehittämisestä
5. Tehdä ehdotukset lasten ja nuorten aseman ja osallisuuden kehittämisestä
tulevaisuuden kunnassa.

Sammandrag

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Sivistyskunta nimellä toimivan yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on ennakoida SOTE -uudistuksen vaikutuksia kuntien asemaan ja toimintaedellytyksiin erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan palveluiden näkökulmasta.

Utgångspunkter

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrolla kunnista maakunnille on erittäin merkittäviä vaikutuksia kuntien toimintaan ja talouteen. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti kuntien käyttötalouteen, jossa käyttötaloustulojen ja -menojen rakenne muuttuu kokonaisuudessaan. Kuntien käyttötalous painottuu uudistuksen jälkeen pääosin varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen ja kulttuurin ja liikunnan toimialoille.