Projekt och lagberedning

I avsnittet om projekt och lagberedning hittar du information om undervisnings- och kulturministeriets lagprojekt samt andra betydande projekt.

Med hjälp av sökfunktionen tar information ur statsrådets projektregister kan du, förutom författningar och projekt, söka efter arbetsgrupper som tillsatts av ministeriet samt delegationer och andra organ.

Utbildningsredogörelse

Utbildningsredogörelse

Regeringen avlåter under 2020 en utbildningspolitisk redogörelse till riksdagen. Genom redogörelsen skapar man en bild av utbildningens nuläge och strategiska mål.

Utbildningspolitisk redogörelse 2020

Utbildning för alla -programmet

Utbildning för alla -programmet

Utvecklingsprogrammet förbättrar kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen och tryggar en jämlik start för lärandet.

Utbildning för alla -programmet

Nytt arkitekturpolitiskt program

Nytt arkitekturpolitiskt program

Arbetsgrupp gör upp arkitekturpolitiskt program för Finland. Programmet ska bli klart i oktober 2020.

Apoli2020-programments beredning

Utvidgandet av läroplikten

Utvidgandet av läroplikten

Läroplikten utvidgas till 18 år.

Utvidgandet av läroplikten

Reform av statsandelssystemet för utövande konst

Reform av statsandelssystemet för utövande konst

Den statliga finansieringen av utövande konst, dvs. musik, dans, cirkus och performance förnyas.

Reform av statsandelssystemet för utövande konst

Lärarutbildningsforumet

Lärarutbildningsforumet

Lärarutbildningsforumet förnyar lärarnas grundutbildning, inskolning och fortbildning.

Lärarutbildningsforumet

Kontinuerligt lärande

Kontinuerligt lärande

Med kontinuerligt lärande avses utveckling och förnyande av kunnandet under olika skeden av livet och arbetslivet.

Främjande av kontinuerligt lärande

Direktivändringar i upphovsrättslagen

Direktivändringar i upphovsrättslagen

Undervisnings- och kulturministeriet bereder ändringar i upphovsrättslagen i anslutning till EU-direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden.

DSM-direktivändringar i upphovsrättslagen