Principen om en procent till konsten byggs ut

Syftet med principen om en procent till konsten är att förbättra konstens och kulturens tillgänglighet, vilket främjar människornas välbefinnande. När man ökar utbudet av olika konst- och kulturrelaterade tjänster blir det enklare att ta dem i bruk i vård- och klientarbetet inom social- och hälsovården.
 
Målet på lång sikt är att de konst- och kulturinriktade tjänsterna blir dels en etablerad del av social- och hälsovården och dess strukturer, dels av uppföljningen av människornas välmående.

Den ökade satsningen på en procent till konsten är en del av regeringsprogrammets delområde Kompetens och utbildning och det spetsprojekt som gynnar tillgången på konst och kultur.

Initiativet består av dels utvecklingsprojekt, dels handledda initiativ.

På andra webbplatser

Centret för konstfrämjande pressmeddelande 22.1.2018: Centret för konstfrämjande har för tredje gången delat ut spetsprojektbidrag. Taike främjar konstens välfärdsinverkan med 300 000 euro.

Ytterligare information:

Petra Havu, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330185