Pressmeddelanden

Högskolornas projekt Digivision 2030 inleds
UKM
Pressmeddelande 3.2.2021 13.00
Anvisning om hobbyverksamhet för barn och unga
SHM UKM
Pressmeddelande 2.2.2021 13.18
Internationell utvärdering av Finlands Akademi inleds
UKM
Pressmeddelande 2.2.2021 11.13
Saarikko utreder stöd för sommarjobb för unga
UKM
Pressmeddelande 1.2.2021 11.47
Idrottsstipendierna för sommargrenar har beviljats
UKM
Pressmeddelande 20.1.2021 12.02

Nyheter