Pressmeddelanden

Utredning: Pedagogiska studier för lärare är brokiga

UKM
Pressmeddelande 15.10.2021 13.47

Upphovsrättsrådet tillsatt för perioden 2021–2024 

UKM
Pressmeddelande 30.9.2021 13.29

Ändringar i upphovsrättslagen på remiss 

UKM
Pressmeddelande 27.9.2021 17.55

Ariela Tuikkanen tilldelas priset för ungdomsarbete

UKM
Pressmeddelande 16.9.2021 16.00

Arbetsgrupp ska se över lagen om bildprogram

UKM
Pressmeddelande 16.9.2021 11.38

Finland har godkänt Davosdeklarationen

UKM
Pressmeddelande 16.9.2021 8.53

Nyheter

Färdplan utarbetas för kulturturismen

UKM
Nyhet 20.5.2021 9.27

Arbetet med kulturarvsstrategin inleds

MM UKM
Nyhet 19.3.2021 9.39