Pressmeddelanden

Flexibilitet i beviljandet av stöd för skolresor
UKM
Pressmeddelande 26.11.2020 13.31
Sirkus Taika-Aika från Rovaniemi fick Barndagspriset
UKM
Pressmeddelande 20.11.2020 8.29
Utredning: Lagen om bildprogram bör revideras
UKM
Pressmeddelande 17.11.2020 13.54
Lagen om fornminnen ska reformeras
UKM
Pressmeddelande 11.11.2020 12.02
Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sänks
UKM
Pressmeddelande 29.10.2020 14.27
Lagen om biblioteket för synskadade revideras
UKM
Pressmeddelande 28.10.2020 15.32
Ny stiftelse tryggar framtiden för Pemars sanatorium
MM UKM
Pressmeddelande 27.10.2020 14.03

Nyheter