Praxis och lärmiljöer i yrkesutbildningen

I samband med reformen av yrkesutbildningen förnyas och digitaliseras utbildningsanordnarnas verksamhetsprocesser och lärmiljöer.

 

.

I anslutning till detta har man inlett ett utvecklingsprogram i syfte att

  • förnya verksamhetsprocesserna i yrkesutbildningen så att de blir mer kompetensbaserade och kundinriktade,
  • göra utbildningsanordnarnas verksamhet effektivare och flexiblare,
  • lätta upp förvaltningen och
  • stärka undervisningspersonalens kompetens.

En nationell, centraliserad integrationstjänst för studierätter och studieprestationer (KOSKI) som tjänar både medborgare och olika förvaltningar tas i bruk 2018.

 

youtube

youtube

Ytterligare information

Seija Rasku, Opetusneuvos 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330270