Regeringspropositioner som avlåts till riksdagen under hösten 2018

Regeringen har godkänt sessionsperiodens lagstiftningsplan, som anger vilka regeringspropositioner och redogörelser som lämnas till riksdagen under höstsessionen 2018. Regeringen har för avsikt att lämna 217 regeringspropositioner och tre redogörelser till riksdagen i slutet av valperioden.

Planen görs upp två gånger om året, i början av riksdagens höst- och vårsession, som stöd för statsrådets och riksdagens arbete.

Nedan finns en lista över regeringspropositioner som bereds vid undervisnings- och kulturministeriet. Informationen har plockats från statsrådets projektdatabas och uppdateras efter hand då beredningen framskrider. De svenskspråkiga översättningarna dyker upp på listan då de förts in i registret.

Ytterligare information

Eerikki Nurmi, lagstiftningsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330234