Regeringspropositioner som avlåts till riksdagen under våren

Regeringen har godkänt planen över lagförslag med regeringspropositioner och redogörelser som avlåts till riksdagen under våren 2018. Meningen är att regeringen avlåter 129 propositioner och fem redogörelser.

Planen görs upp två gånger om året, i början av riksdagens höst- och vårsession, som stöd för statsrådets och riksdagens arbete.

Nedan finns en lista över regeringspropositioner som bereds vid undervisnings- och kulturministeriet under våren 2018. Informationen har plockats från statsrådets projektdatabas och uppdateras efter hand då beredningen framskrider. De svenskspråkiga översättningarna dyker upp på listan då de förts in i registret.

En komplett förteckning över alla författningsprojekt och redogörelser (pdf, på finska)har publicerats på statsrådets webbplats.

Ytterligare information

Eerikki Nurmi, Lagstiftningsråd 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330234   förnamn.efternamn@minedu.fi