PISA-undersökningen och resultaten 2012

Huvudämnet för PISA-undersökningen 2012 var matematik. Senaste gång matematik var huvudämne var i PISA-undersökningen 2003.

 

Att matematik nu är huvudämne igen möjliggör tillförlitliga och omfattande uppföljningsanalyser. Även läskunnigheten och de naturvetenskapliga färdigheterna granskas, men inte lika noggrant som matematiken.

De nya resultaten visar att finländska ungas matematiska färdigheter har sjunkit betydligt sedan 2003. Även läskunnigheten och de naturvetenskapliga färdigheterna har blivit svagare.

Undersökningen genomfördes i Finland av Institutionen för utbildningsforskning vid Jyväskylä universitet. 65 länder / områden deltog i undersökningen 2012. 34 var OECD-länder. Resultaten offentliggjordes 3.12.2013.

 Finlands resultat: Poäng OECD-länderna Alla deltagare
Matematiska färdigheter 519 6. 12.
Läskunnighet 524 3. 6.
Naturvetenskapliga färdigheter 545 2. 5.
Problemlösning 523 4. 9.

 

Ytterligare information

Tommi Karjalainen, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Strategia- ja ohjausryhmä 0295330140  


Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Strategia- ja ohjausryhmä 0295330258  

Arto Ahonen, universitetsforskare, nationell koordinator för PISA (Institutionen för utbildningsforskning vid Jyväskylä universitet )
040 893 4209    pisafin@jyu.fi

Mari-Pauliina Vainikainen, forskningskoordinator (Centret för utbildningsutvärdering / Helsingfors universitet)
050 318 2188