Nytt inom lagstiftningen

I reformen av yrkesutbildningen förnyas verksamhetslagstiftningen om utbildningshelheten så att de gällande lagarna om grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning slås samman till en ny lag. Utgångspunkten är kompetensbasering och kundinriktning.

I samband med reformen av verksamhetslagstiftningen beaktas även behoven av kompetensutveckling bland arbets- och näringsförvaltningens kunder, eftersom en del av arbetskraftsutbildningen överförs till det nya systemet för yrkesutbildning.

Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen i juni 2017. Den nya verksamhetslagstiftningen avses träda i kraft från början av 2018.

Ytterligare information

Anna Kankaanpää, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330403  


Saara Luukkonen, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330366  


Antti Randell, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330173