Undervisnings- och kulturministeriets organisation

Vid ministeriet avgör ministern de viktigaste ärendena. Enligt arbetsfördelningen som regeringen överenskommit om ansvarar undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen för utbildning och forskning samt för småbarnpedagogik och kyrkoärenden. Europa-, kultur-, och idrottsminister Sampo Terho svarar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde för kultur-, idrotts- och ungdomsärenden samt för studiestödet.. 

Kanslichef Anita Lehikoinen styr undervisnings- och kulturministeriets verksamhet som ministrarnas närmaste medhjälpare. Kanslichefens uppgifter är bl.a. att övervaka beredningen av ärenden vid ministeriet samt att handha den interna verksamheten.

 

Avdelningar och enheter vid undervisnings- och kulturministeriet

  • avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete
  • avdelningen för yrkesutbildning
  • avdelningen för högskole- och forskningspolitik och gymnasieutbildning
  • kultur- och konstpolitiska avdelningen
  • ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen

De gemensamma uppgifterna på ministeriet sköts av

  • förvaltningsenheten
  • ekonomienheten
  • internationella sekretariatet
  • kommunikationsenheten

Uppgifterna inom ministeriets avdelningar och enheter beskrivs närmare i arbetsordningen.

Ytterligare information

Juho-Antti Jantunen, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Förvaltningsenheten