Främjande av läskunnighetLäsrörelsen

Läskunnighetsforumet har dragit upp riktlinjer för utvecklandet av läskunnigheten och läsintresset i Finland. Riktlinjerna innehåller förslag om hur man kan garantera att alla barn och unga har tillräckliga läsfärdigheter.

Hösten 2017 samlade undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen sakkunniga inom läsning och läskunnighet och tillsatte Läskunnighetsforumet. Meningen var att hitta lösningar och råda bot på de försvagade läsfärdigheterna och den dalande läslusten.

Gruppens förslag till hur man ska gå till väga publicerades i september 2018. Målet var också att främja läslusten – och därmed även läskunnigheten – genom kampamjen Läsrörelsen som köde igång i samband med att riktlinjerna publicerades.

 

Mångsidig läskunnighet är grunden till allt lärande

Läskunnighet och att läsa är viktiga basfärdigheter. Läskunnighet utgör grunden för en fungerande vardag och delaktighet. Läsandet öppnar dörrar till självkännedom, till att hitta sina egna starka sidor och till kreativiteten och påhittighet. Genom läskunnighet har man också möjlighet att se saker ur olika synvinklar.

Begreppet läskunnighet har utvidgats, därför talar man numera om multilitteracitet. Man måste kunna förstå texter i allt fler former och kunna vara kritisk. Ny teknologi förändrar också sättet att läsa.

Finländska ungas placerar sig i världstoppen i fråga om läskunnighet, men intresset är svagt. Finland har sedan ingången av årtusendet haft topplaceringar i OECD-undersökningar, som bl.a. mäter läsfärdighet, men såväl antalet personer med svaga läsfärdigheter som nivåskillnaderna har ökat. Läskunnighetsnivån hos personer under 25 år är lägre än för drygt ett årtionde sedan.

Pressmeddelanden

På andra webbplatser

Kampanjen Läsrörelsen körde igång den 14 september 2018

Läsrörelsen i Sverige

I Sverige finns även sedan år 2000 Läsrörelsen, som drivs av en ideell förening. Den har som motto ”Ge dina barn ett språk” och har under åren drivit många projekt riktade till små barn och till tonåringar. Läs mer på www.lasrorelsen.nu.

Mer infromation

Tommi Karjalainen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330140  


Leena Aaltonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330344