Program för utveckling av barn- och familjetjänster

Målet är att tjänsterna i högre grad ska utgå från barnens och familjernas behov, de ska ge bättre resultat, vara kostnadseffektivare och bättre samordnade.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) är ett av regeringens spetsprojekt.  Verkställandet av programmet vid undervisnings- och kulturministeriet gäller stöd av barns och ungas välfärd inom småbarnspedagogiken, i skolan och i läroanstalter.

Småbarnspedagogiken, skolan och läroanstalten som stöd för barns och ungas välfärd

Målet är att den småbarnspedagogiska verksamheten, skolan och läroanstaltsmiljöerna och -samfunden stöder välfärden och att arbetet är planmässigt och målinriktat.

 • Studerandevården och välfärdsarbetet inom småbarnspedagogiken är enhetligt i hela landet
 • Arbetet är målinriktat och utförs planmässigt och genom att ibland utvärdera situationen
 • Arbetet grundar sig på information om barns och ungas välfärd, behov, miljö och samfund.
 • Branschövergripande studerandevårdsgrupper inom förskoleundervisningen, skolan och läroanstalterna arbetar målinriktat på lång sikt och elever, studerande och föräldrar deltar i planeringen och förverkligandet av arbetet.
 • Barns och ungas sociala kompetens är god och mobbning är sällsynt

Målet är att välfärden förbättras individuellt med hjälp av arbete och tjänster som är skräddarsydda för barns eller ungas behov.

 • Tjänsterna erbjuds som en branschöverskridande och funktionell helhet i utvecklingsmiljöer.
 • Tjänsterna utgår från kunden och man samarbetar med studerandevården, lärarna samt tjänster på specialnivå.
 • Barn, unga och familjer deltar i utvärderingen och utvecklandet av tjänsterna

Exempel på åtgärder:

Gemensam studerandevård och välfärd inom småbarnspedagogiken

 • Man utvecklar verksamhetmodeller mot mobbning
 • Ett antimobbningsprogram etableras inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.
 • Verkställandet av programmet KiVa Skola, kamratmedlingen, stöd- och fadderelevs- samt tutorverksamheten förbättras
 • Barns och ungas fritidsverksamhet främjas och man understöder möjligheterna till hobbyverksamhet på jämlika villkor.

Individuell studerandevård

 • Studerandevårdstjänsterna utgår från barn och unga
 • Personalens kompetens förbättras i höranden och möten där man utgår ifrån barns och ungas behov
 • Studerandevården utvecklas så att tjänsterna omfattar även unga som inte studerar eller befinner sig i arbetslivet
 • En webbinlärningsmodell utvecklas inom den grundläggande utbildningen för att vid behov möjliggöra skräddarsydda individuella lösningar i form av distansstudier eller stöd och handledning på webben.
 • Man skapar en god verksamhetsmodell för en branschövergripande utvärdering av skolgångs-/studieförmågan
 • Man ser till att sprida kännedom om de nuvarande anvisningarna
 • Man gör upp en modell för elevvården inom förskoleundervisningen

Kompetensbehov i anslutning till såväl gemensamt som individuellt arbete identifieras och utbildning ordnas vid behov.

Så här framskrider projektet

Ytterligare information

Katja Bergbacka, projektledare 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330267  


Hanne Kalmari, projektchef 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163046