Lagstiftning som gäller småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogiken är en del av fostrings- och utbildningstjänsterna och hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Den nya lagen om småbarnspedagogik (540/2018) trädde i kraft den 1 september 2018.

Denna sida uppdateras inom kort.

 

 

 

Ytterligare information

Tarja Kahiluoto, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualue 0295330386  


Kirsi Alila, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualue 0295330365