Lagar som gäller kyrkan och religiösa samfund 

Undervisnings- och kulturministeriet presenterar eller förbereder propositioner inom de sektorer som har att göra med kyrkan, religionsfriheten och begravningsväsendet.

Här hittar du länkar till centrala och aktuella lagar- Länkarna öppnas i databasen Finlex.

Lagen om religionsfrihet (453/2003)
Lagens syfte är att trygga utövandet av religionsfriheten. I lagen finns bestämmelser om bl.a. hur man grundar ett registrerat religiöst samfund och om grunderna för dess verksamhet.

Kyrkolagen (1054/1993)
Bestämmelser om den ortodoxa kyrkans uppgift, bekännelse, medlemskap.

Lagen om den ortodoxa kyrkan  (985/2006)
Bestämmelser om den ortodoxa kyrkans uppgifter, bekännelse, församlingar.

Begravningslagen (457/2003)
Bestämmelser om gravsättning och kremering av stoftet efter en avliden person, hanteringen av askan samt om anläggande, upprätthållande, skötsel och nedläggning av en begravningsplats.

Lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
Den som ordnar grundläggande utbildning ska ge religionsundervisning som flertalet elever omfattar.

Gymnasielagen (629/1998)
Utbildningsanordnaren ska ge religionsundervisning som överensstämmer med den religion som flertalet studerande omfattar.

Ytterligare information

Joni Hiitola, regeringsråd 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330108  


Janne Öberg, regeringsråd 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Strategia- ja ohjausryhmä 0295330348