Kunskapskluster

Med finansieringen stöds starka kunskapskluster som utvecklas och stärks utifrån det tväradministrativa samarbetet mellan olika finansiärer och ministerierna.

 

Högskolornas och forskningsinstitutionernas profilering bidrar till att stödja stärkandet av klustren.

Även städer och kommuner kan delta i utvecklandet av klustren.

 

 

Yhteystiedot – Yhteystietonosto

Erja Heikkinen, Tiedeasiainneuvos, ryhmän päällikkö 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Tiedepolitiikan ryhmä (TIR) 0295330101  


Jorma Karhu, Opetusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330139