Kunskapskluster

Med finansieringen stöds starka kunskapskluster som utvecklas och stärks utifrån det tväradministrativa samarbetet mellan olika finansiärer och ministerierna.

 

Högskolornas och forskningsinstitutionernas profilering bidrar till att stödja stärkandet av klustren.

Även städer och kommuner kan delta i utvecklandet av klustren.

 

 

Ytterligare information

Petteri Kauppinen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330147  


Jorma Karhu, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330139