Europas kulturhuvudstad 2026

Europas kulturhuvudstad  (European Capitals of Culture, ECOC) är ett av Europeiska unionens mest kända projekt. Kulturhuvudstäder får stöd från EU-programmet Kreativa Europa. En av städerna i Finland får vara Europas kulturhuvudstad år 2026.

Handlingar för Europas kulturhuvudstad 2026-ansökan

Ansökningstiden för Europas kulturhuvudstad 2026 har öppnats 1.4.2019. Ansökningstiden går ut 5.5.2020. Ansökan skall lämnas in på engelska. Tillägg, kan man lämna in ansökan även på finska och/eller svenska.

Inbjudan att lämna in ansökningar för unionsinsatsen Europeisk kulturhuvudstad för året 2026 i Finland  (pdf)
Inbjudan att lämna in ansökningar för unionsinsatsen Europeisk kulturhuvudstad för året 2026 i Finland  (docx)

Call for submission of applications for the Union action ”European Capital of Culture” for the year 2026 in Finland (pdf)
Call for submission of applications for the Union action ”European Capital of Culture” for the year 2026 in Finland (docx)

Arbetsordning: Tävling om titel som Europeisk kulturhuvudstad 2026  i Finland

Rules of Procedure: Competition for the 2026 European Capital of Culture title in Finland

Mer information:

De finsk- och svenskspråkiga översättningarna är inte officiella utan de är avsedda för stöd och tilläggsinformation i ansökningsprocessen. De officiella instruktionerna är på engelska.

Europeiska kulturhuvudstäder 2020 till 2033: En guide för städer som gör sig redo att skicka in en ansökan

European Capitals of Culture 2020 to 2033: A guide for cities preparing to bid
 

Riktlinjer för städernas egna utvärderingar av resultaten av sitt kulturhuvudstadsår

Guidelines for the cities' own evaluations of the results of their ECOC
 

Sammanställning av rekommendationerna i efterhandsutvärderingarna av de europeiska kulturhuvudstäderna 2007–2016

Compendium of recommendations from ex-post evaluations of European Capitals of Culture 2007-2016
 

Europeiska kulturhuvudstaden 2026 - tidsplan för ansökningsförfarandet

Pauli Sivonen: Miten voittaja valitaan?

Sylvain Pasqua: European Capitals of Culture, Info Day in Finland

 

Evenemanget Europas kulturhuvudstad

Konceptet för fram städernas betydelse som centrum för kulturlivet. Den stad som väljs får en möjlighet att utveckla sin verksamhet kulturellt, socialt och ekonomiskt.

Kulturhuvudstadsårets program vittnar om konstens och kulturens rikedom samt om de europeiska kulturernas gemensamma drag. Evenemanget stärker känslan av att vi tillhör samma kulturområde. I tillägg främjar evenemanget kulturens roll i utvecklingen av städerna.

De tidigare erfarenheterna har bevisat att evenemanget erbjuder staden en möjlighet att förnya sig, presentera sig själv på ett nytt sätt till sina egna invånare, höja stadens internationella profil, ge ny energi till kulturlivet i staden och att stärka turism.

Nu väljs Europas kulturhuvudstad för tredje gången från Finland.  Helsingfors var en av de nio kulturhuvudstäderna år 2000 och Åbo var tillsammans med Tallinn kulturhuvudstad år 2011.

Från och med 2007 har man valt två kulturhuvudstäder för varje år och från och med 2021 kommer man att ha tre kulturhuvudstäder vart tredje år (det vill säga 2021, 2024, 2027, 2030 och 2033). Den tredje kulturhuvudstaden under dessa omgångar kommer att vara utanför EU (från ett kandidatland).

År 2026 väljs den andra kulturhuvudstaden från Slovakien.

I Europaparlamentets och rådets beslut (Nr 445/2014/EU) föreskrivs om valet av Europas kulturhuvudstäder. Finland genomför nu beslutet för första gången eftersom urvalsförfarandet år 2011 grundade sig på ett tidigare EU-beslut.

Ytterliga information om Europas kulturhuvudstad i Slovakien:

Gabriela Madrová

Koordinator, Europas kulturhuvudstad – Slovakien 2026

Kulturministeriet i  Slovakiska republiken

+421 2 2084 2314, [email protected]
 

Ytterligare information

Iina Berden, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069