Europas kulturhuvudstad 2026

Europas kulturhuvudstad  (European Capitals of Culture, ECOC) är ett av Europeiska unionens mest kända projekt. Kulturhuvudstäder får stöd från EU-programmet Kreativa Europa. En av städerna i Finland får vara Europas kulturhuvudstad år 2026.

Uleåborg, Nyslott och Tammerfors går vidare i tävlingen om att bli Europeisk kulturhuvudstad 2026

Juryn för Europeisk kulturhuvudstad 2026 sammanträdde första gången den 16 samt den 23–24 juni 2020 i Helsingfors centrumbibliotek Ode. Juryn bedömde Uleåborgs, Nyslotts och Tammerfors ansökningar och hörde städernas presentationer. Jurys rekommendation var att alla tre städer skulle gå vidare till den andra och avgörande omgången. 

Rapporten av den europeiska juryn publicerades 10.8 på finska och engelska (se nedan). Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko sände ut ett brev till städerna. Enligt brevet har städerna tid att utveckla och precisera sina ansökningar fram till 23.4.2021. Besöken till städerna ordnas i maj 2021. Den europeiska kulturhuvudstaden för 2026 avgörs i juryns möte 2.6.2021 i Helsingfors. 

Asiantuntijaraadin raportti Helsinki kesäkuu 2020 och The Expert Panel’s report Helsinki June 2020

Närmare information om urvalsförfarandets följande skeden finns i anvisningarna för förfarandet:

OBS: De finsk- och svenskspråkiga översättningarna är inte officiella utan de är avsedda för stöd och tilläggsinformation i ansökningsprocessen. De officiella instruktionerna är på engelska.

Annat material 

Evenemanget Europas kulturhuvudstad

Konceptet för fram städernas betydelse som centrum för kulturlivet. Den stad som väljs får en möjlighet att utveckla sin verksamhet kulturellt, socialt och ekonomiskt.

Kulturhuvudstadsårets program vittnar om konstens och kulturens rikedom samt om de europeiska kulturernas gemensamma drag. Evenemanget stärker känslan av att vi tillhör samma kulturområde. I tillägg främjar evenemanget kulturens roll i utvecklingen av städerna.

De tidigare erfarenheterna har bevisat att evenemanget erbjuder staden en möjlighet att förnya sig, presentera sig själv på ett nytt sätt till sina egna invånare, höja stadens internationella profil, ge ny energi till kulturlivet i staden och att stärka turism.

Nu väljs Europas kulturhuvudstad för tredje gången från Finland.  Helsingfors var en av de nio kulturhuvudstäderna år 2000 och Åbo var tillsammans med Tallinn kulturhuvudstad år 2011.

Från och med 2007 har man valt två kulturhuvudstäder för varje år och från och med 2021 kommer man att ha tre kulturhuvudstäder vart tredje år (det vill säga 2021, 2024, 2027, 2030 och 2033). Den tredje kulturhuvudstaden under dessa omgångar kommer att vara utanför EU (från ett kandidatland).

År 2026 väljs den andra kulturhuvudstaden från Slovakien.

I Europaparlamentets och rådets beslut (Nr 445/2014/EU) föreskrivs om valet av Europas kulturhuvudstäder. Finland genomför nu beslutet för första gången eftersom urvalsförfarandet år 2011 grundade sig på ett tidigare EU-beslut.

Ytterliga information om Europas kulturhuvudstad i Slovakien:

Gabriela Madrová

Koordinator, Europas kulturhuvudstad – Slovakien 2026

Kulturministeriet i  Slovakiska republiken

+421 2 2084 2314, [email protected]
 

Ytterligare information

Iina Berden, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069