Kulturexporten och tillträde till marknaderna

Bara ett fåtal konstnärer och somliga kulturanknutna företag inom kulturbranschen kan stödja sig på affärsmässigt framgångrikt företagande i Finland. De här aktörerna är också utsatta när de ekonomiska konjunkturerna svänger. När kulturexporten stöds är syftet att ökad export ökar inkomsterna och arbetsplatsernas antal inom kulturbranschen.

Statsbidragen inom kulturexporten beviljas av undervisnings- och kulturministeriet. De omfattar produktifiering, marknadsföring, nätverksbildning och varumärkestänk. De små företagen inom kulturbranschen har sällan resurser för dylika åtaganden.

Innehållspublicerare

Ytterligare information

Kimmo Aulake, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)  0295330067