Kulturarvsstrategin

Kulttuuriperintö-Kulturarv 2030 logo.

Finland bereder sin första kulturarvsstrategi under 2021–2022. Målet är att utarbeta statsrådets principbeslut om en kulturarvsstrategi fram till 2030, där kulturarvet är en resurs för hållbara lösningar i framtiden inom alla delområden i samhället. Riktlinjer för beredningen av strategin finns i det nuvarande regeringsprogrammet.

För utarbetandet av kulturarvsstrategin svarar en styrgrupp och arbetsgrupp som utses av undervisnings- och kulturministeriet. Styrgruppen har dessutom till uppgift att dra upp riktlinjer för de centrala principerna och sakhelheterna i strategin. Arbetsgruppen bereder ett strategiförslag för styrgruppens godkännande, svarar för kommunikationen om projektet samt svarar för genomförandet och samordningen av samarbetet med intressentgrupperna. 

Kulturarvsstrategin bereds genom omfattande inkluderande temaworkshoppar under 2021.  Välkommen med i strategiarbetet!

Delta i och följ beredningen

Som stöd för strategiarbetet utarbetas en bakgrundsutredning i början av 2021. Ett webbseminarium i anslutning till bakgrundsutredningen ordnas våren 2021. 

På våren ordnas också inkluderande temaworkshoppar i anslutning till kulturarvsstrategin. Serien med inkluderande temaworkshoppar fortsätter på hösten. 

Ett kick-off för kulturarvsstrategiarbetet ordnades 26.1.2021 i samband med avslutningen för kulturmiljöstrategin.

Ta i bruk logon

Arrangörer av kulturarvsevenemang kan få använda Kulturarv 2030-logon. Logon kan användas   

  •  i medier när ämnet anknyter till kulturarvet eller kulturarvsstrategin 
  • om det är fråga om ett befintligt eller framtida officiellt partnerskap i anslutning till kulturarvsstrategin (gemensamt projekt, seminarium, kampanj). 

Begäran om tillstånd och förfrågningar om användningen av logon:  riikka.makinen(at)minedu.fi

Mer information

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269  


Riikka Mäkinen, sakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330040