Finlands kultur- och vetenskapliga institut

Finlands nätverk av kultur- och vetenskapliga institut omfattar sammanlagt 17 institut, vars syfte är att göra finländsk kultur, konst och vetenskap kända i målländerna samt främja kulturutbytet och -samarbetet mellan länderna samt forskning och undervisning på respektive område.

Instituten är aktörer som ingår i civilsamhället, och var och en upprätthålls av en stiftelse. Institutens uppgifter anges i stadgarna för respektive stiftelse. För de vetenskapliga institutens del ligger betoningen på främjande av vetenskap och forskning, men de arrangerar också kulturellt program. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar stiftelserna för kultur- och vetenskapsinstituten årliga bidrag. Ministeriet för också rådplägningar med dem.

Finland har kulturinstitut i Paris, London, Köpenhamn, Bryssel, S:t Petersburg, Tallinn, Berlin, Stockholm, Madrid, Oslo, New York och Budapest.

De vetenskapliga instituten finns i Rom, Aten, Tokyo och Mellanöstern.

Utöver instituten utomlands finns Hanaholmens finsk-svenska kulturcenter på Hanaholmen i Esbo, som främjar kulturutbytet mellan Finland och Sverige.

 

 

Ytterligare information

Maija Lummepuro, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330198  


Marja Pulkkinen, Opetusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330265  


Niklas Nikanorov, sakkunnig 
OKM, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) 0295330191