Kontaktuppgifter till ministeriet

Här hittar du kontaktuppgifter till de mest centrala tjänstemännen och deras medarbetare.

E-postadresser: [email protected]

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 Statsrådet

 

Ministeriets ledning

Kommunikationsenheten

Internationella sekretariatet

Avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete

Avdelning för yrkesutbildning

Avdelningen för högskole- och forskningspolitik och gymnasieutbildning

Kultur- och konstpolitiska avdelningen

Ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen

 

Ministeriets ledning

Undervisningsminister Li Andersson

Ministerns sekreterare Nanna Bergman
tfn 0295 3 30152

Statssekreterare Minna Kelhä
tfn 0295 3 30002

Specialmedarbetare Mika Parkkari
tfn 0295 3 30320
- Småbarnspedakogik och grundläggande utbildning

Specialmedarbetare Anna Mäkipää
tfn 0295 3 30013
- Gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Specialmedarbetare Touko Sipiläinen
tfn 0295 3 30143
- Media-ansvarig och pressrelationer

Specialmedarbetare Henri Purje
tfn 0295 3 30017
- Finanspolitik

Specialmedarbetare Dan Koivulaakso
tfn 0295 330 332
- Sekreterare för Vänsterförbundets ministergrupp

Ledningens assistent Satu Salonen
tfn 0295 3 30282

 

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen

Ministerns sekreterare Johanna Klemettinen-Kataja
tfn 0295 3 30156

Statssekreterare Tuomo Puumala
tfn. 0295 1 61002

Specialmedarbetare Satu Mäki-Lassila
tfn 0295 3 30103 

- Kultur, kyrkliga ärenden

Specialmedarbetare Silja Silvasti
tfn 0295 3 30062 

- Ungdomsärenden, idrott, studiestöd

Specialmedarbetare Markus Ylimaa
tfn 0295 3 30026 

- Högskolor och forskning

Ledningens assistent Sirke Sahranto
tfn 0295 3 30151

Ledningens assistent Henna Thorman
tfn. 0295 3 30311

 

Kanslichef Anita Lehikoinen
tfn 0295 3 30182, fax (09) 1607 7143

Ledningens assistent Mirja Lindholm
tfn 0295 3 30225, fax (09) 1607 7143

 

Kommunikationsenheten

Kommunikationsdirektör  Mari-Kaisa Brander
tfn 0295 3 30399

Kommunikationsenhetens sekretetare Merja Laavola  
tfn 0295 3 30177

Småbarnspedagogik,utbildning och forskning
Kommunikationsexpert Juha Ojanen
tfn 0295 3 30221

Kultur-, idrotts-, ungdoms-, upphovsrätts- och kyrkliga ärenden 
Kommunikationsexpert Pia Mäkinen  
tfn 0295 3 30232

Svenskspråkig information, webbkommunikation 
Kommunikationsexpert Katarina Koch  
tfn 0295 3  30157

Webbkommunikation:   
Chefredaktör Jaana Luostarinen  
tfn 0295 3 30199

Intern kommunikation, webbkommunikation
Kommunikationsassistent Liisa Heikkilä  
tfn 0295 3 30099

 

Internationella sekretariatet

Direktör för internationella ärenden Jaana Palojärvi
tfn 0295 3 30242

Sekreterare för internationella ärenden Paula Hannus
tfn 0295 3 30154

 

Avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete

Överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen
tfn 0295 3 30258

Ledningens assistent Marjo Peltonen
tfn 0295 3 30253

Ansvarsområdet för utbildning och fostran

Direktör Jari Rajanen
tfn. 0295 3 30268

Administrativ assistent Merja Yrjölä
tfn. 0295 3 30347

 

Avdelning för yrkesutbildning

Överdirektör Mika Tammilehto
tfn. 0295 3 30308

Ledningens assistent Tarja Vesanto
tfn. 0295 3 30325

 

Avdelningen för högskole- och forskningspolitik och gymnasieutbildning

Överdirektör Tapio Kosunen
tfn 0295 3 30440

Ledningens assistent Annukka Saarva
tfn 0295 3 30410

Ansvarsområdet för högskolepolitik

Undervisningsråd, gruppchef Birgitta Vuorinen  
tfn. 0295 3 30335

Administrativ assistent Annika Bergman-Laine
tfn 0295 3 30071

Ansvarsområdet för forskningspolitik

Vetenskapsråd, gruppchef Erja Heikkinen.
tfn 0295 3 30101

Administrativ assistent  Pirkko Muurinen
tfn 0295 3 30300

Ansvarsområdet för gymnasieutbildning och lärarutbildning

Direktör Tiina Silander
tfn 0295 3 30188

Administrativ assistent Eila Rissanen
tfn. 0295 3 30274

 

Kultur- och konstpolitiska avdelningen

Överdirektör Riitta Kaivosoja
tfn 0295 3 30129

Ledningens assistent Minna Siltanen
tfn 0295 3 30289

Ansvarsområdet för konst och kulturarv

Direktör Minna Karvonen
tfn 0295 3 30142

Administrativ assistent Maija-Liisa Rauhamäki
tfn 0295 3 30271

Ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur

Direktör Jorma Waldén
tfn 0295 3 30338

Administrativ assistent Ritva Kankkunen
tfn 0295 3 30138

 

Ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen

Överdirektör Esko Ranto
tfn 0295 3 30115

Ledningens assistent Sirpa Aalto
tfn 0295 3 30052

Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik

Direktör Henni Axelin
tfn 0295 3 30205

Administrativ assistent Kaija Hallikainen
tfn 0295 3 30092

Ansvarsområdet för idrott

Direktör Tiina Kivisaari
tfn 0295 3 30178

Administrativ assistent Alina Sainio
tfn 0295 3 30255

 

Förvaltningsenheten

Förvaltningsdirectör Pia Nyblom
tfn 0295 3 30235

Administrativ assistent Miia Kiukkonen
tfn 0295 3 30078

 

Ekonomienheten

Direktör Pasi Rentola
tfn 0295 3 30211

Administrativ assistent Päivi Jalonen
tfn 0295 3 30023