Kontaktuppgifter till ministeriet

Här hittar du kontaktuppgifter till de mest centrala tjänstemännen och deras medarbetare.

E-postadresser: fornamn.efternamn@minedu.fi

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 Statsrådet

 

Ministeriets ledning

Kommunikationsenheten

Internationella sekretariatet

Enheten för gymnasiereformen

Avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik

Avdelning för yrkesutbildning

Högskole- och forskningspolitiska avdelningen

Kultur- och konstpolitiska avdelningen

Ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen

 

Ministeriets ledning

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen

Ministerns sekreterare Nanna Bergman
tfn 0295 3 30152

Specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo
 tfn 0295 3 30164

Ledningens assistent Satu Salonen
tfn. 0295 3 30282

Specialmedarbetare  Daniel Sazonov (pressrelationer)
tfn 045 129 6812

Ledningens assistent Jere Kare
tfn 0295 3 30001

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho

Ministerns sekreterare Johanna Klemettinen-Kataja
tfn 0295 3 30156

Specialmedarbetare Toni Ahva (pressrelationer)
tfn. 0295 3 30340

Ledningens assistent Sirke Sahranto
tfn 0295 3 30151

Specialmedarbetare Otto Juote (Statsrådets kansli)
tfn. 0295 1 60231
otto.juote@vnk.fi

Specialmedarbetare Otto Peura (Statsrådets kansli)
tfn. 0295 1 60174
otto.peura@vnk.fi

Specialmedarbetare Toni Kokko
tfn. 0295 3 30113

Ledningens assistent Henna Thorman
tfn. 0295 3 30311

Kanslichef Anita Lehikoinen
tfn 0295 3 30182, fax (09) 1607 7143

Ledningens assistent Mirja Lindholm
tfn 0295 3 30225, fax (09) 1607 7143

 

Kommunikationsenheten

Kommunikationsdirektör  
tfn

Kommunikationsenhetens sekretetare Merja Laavola  
tfn 0295 3 30177

Yrkesutbildning, högskolor och forskning
Kommunikationsexpert Heidi Mäenpää 
tfn 0295 3 30230

Småbarnspedagogik och allmänbildande utbildning
Kommunikationsexpert Juha Ojanen
tfn 0295 3 30221

Kultur-, idrotts-, ungdoms-, upphovsrätts- och kyrkliga ärenden 
Kommunikationsexpert Pia Mäkinen  
tfn 0295 3 30232

Svenskspråkig information, webbkommunikation 
Kommunikationsexpert Katarina Koch  
tfn 0295 3  30157

Webbkommunikation:   
Chefredaktör Jaana Luostarinen  
tfn 0295 3 30199

Intern kommunikation, webbkommunikation
Kommunikationsassistent Liisa Heikkilä  
tfn 0295 3 30099

 

Internationella sekretariatet

Direktör för internationella ärenden Jaana Palojärvi
tfn 0295 3 30242

Sekreterare för internationella ärenden Paula Hannus
tfn 0295 3 30154

 

Enheten för gymnasiereformen

Projektchef Tiina Silander
tfn 0295 3 30188

 

Avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik

Överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen
tfn 0295 3 30258

Ledningens assistent Marjo Peltonen
tfn 0295 3 30253

Ansvarsområdet för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik

Direktör Jari Rajanen
tfn. 0295 3 30268

Administrativ assistent Merja Yrjölä
tfn. 0295 3 30347

 

Avdelning för yrkesutbildning

Överdirektör Mika Tammilehto
tfn. 0295 3 30308

Ledningens assistent Tarja Vesanto
tfn. 0295 3 30325

 

Högskole- och forskningspolitiska avdelningen

Överdirektör Tapio Kosunen
tfn 0295 3 30440

Ledningens assistent Annukka Saarva
tfn 0295 3 30410

Ansvarsområdet för strategisk styrning

Direktör Jorma Karhu
tfn 0295 3 30139

Administrativ assistent Annika Bergman-Laine
tfn 0295 3 30071

Forskningspolitiska gruppen

Vetenskapsråd, gruppchef Erja Heikkinen.
tfn 0295 3 30101

Administrativ assistent  Pirkko Muurinen
tfn 0295 3 30300

Spetsprojektgruppen

Undervisningsråd, gruppchef Birgitta Vuorinen  
tfn. 0295 3 30335

Administrativ assistent Eila Rissanen
tfn. 0295 3 30274

 

Kultur- och konstpolitiska avdelningen

Överdirektör Riitta Kaivosoja
tfn 0295 3 30129

Ledningens assistent Kirsi Isometsä
tfn 0295 3 30186

Ansvarsområdet för konst och kulturarv

Direktör Minna Karvonen
tfn 0295 3 30142

Administrativ assistent Maija-Liisa Rauhamäki
tfn 0295 3 30271

Ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur

Direktör Jorma Waldén
tfn 0295 3 30338

Administrativ assistent Ritva Kankkunen
tfn 0295 3 30138

 

Ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen

Överdirektör Esko Ranto
tfn 0295 3 30115

Ledningens assistent Sirpa Aalto
tfn 0295 3 30052

Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik

Direktör Henni Axelin
tfn 0295 3 30205

Administrativ assistent Kaija Hallikainen
tfn 0295 3 30092

Ansvarsområdet för idrott

Direktör Tiina Kivisaari
tfn 0295 3 30178

 

 

Förvaltningsenheten

Förvaltningsdirectör Pia Nyblom
tfn 0295 3 30235

Administrativ assistent Emmi Issakainen
tfn 0295 3 30189

 

Ekonomienheten

Direktör Pasi Rentola
tfn 0295 3 30211

Administrativ assistent Päivi Jalonen
tfn 0295 3 30023