Kontaktuppgifter till ministeriet

Här hittar du kontaktuppgifter till de mest centrala tjänstemännen och deras medarbetare.

E-postadresser: [email protected]

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 Statsrådet

 

Ministeriets ledning

Kommunikationsenheten

Internationella sekretariatet

Avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete

Avdelningen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Avdelningen för högskole- och forskningspolitik

Kultur- och konstpolitiska avdelningen

Ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen

 

Ministeriets ledning

Undervisningsminister Li Andersson

Ministerns sekreterare Nanna Bergman
tfn 0295 3 30152

Statssekreterare Minna Kelhä
tfn 0295 3 30002

Ledningens assistent Satu Salonen
tfn 0295 3 30282

Specialmedarbetare Niina Jurva
tfn 0295 3 30132
- Småbarnspedakogik och grundläggande utbildning

Specialmedarbetare Anna Mäkipää
tfn 0295 3 30013
- Gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Ledningens assistent  Anna Salmi
tfn 0295 3 30130

 

Specialmedarbetare Touko Sipiläinen
tfn 0295 3 30143
- Media-ansvarig och pressrelationer

Specialmedarbetare Dan Koivulaakso
tfn 0295 330 332
- Sekreterare för Vänsterförbundets ministergrupp

Ledningens assistent Elena Istukaissaari
tfn 0295 3 30019

Specialmedarbetare Henri Purje
tfn 0295 3 30017
- Finanspolitik

Ledningens assistent Satu Salonen
tfn 0295 3 30282

 

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko

Ministerns sekreterare Johanna Klemettinen-Kataja
tfn 0295 3 30156

Statssekreterare Tuomo Puumala
tfn. 0295 1 61002

Ledningens assistent Sonja Lautamatti
tfn. 0295 3 30091

 

Specialmedarbetare Eeva Kärkkäinen
tfn 040 149 2201
- Forskningspolitik, ungdomsärenden
- ministerns kommunikation och presskontakter

Ledningens assistent Sirke Sahranto
tfn 0295 3 30151

 

Specialmedarbetare Markus Ylimaa
tfn 050 374 8192 
- Högskolepolitik, kultur, kyrkliga ärenden

Specialmedarbetare Silja Silvasti
tfn 0295 3 30062 
- Idrott, studiestöd

Ledningens assistent Kati Ojala
tfn. 0295 3 30215

 

Specialmedarbetare Jukka Ihanus
tfn 0295 5 30422

Ledningens assistent Anni-Maija Siira
tfn 0295 3 30454

 

Kanslichef Anita Lehikoinen
tfn 0295 3 30182, fax (09) 1607 7143

Ledningens assistent Mirja Lindholm
tfn 0295 3 30225, fax (09) 1607 7143

 

Kommunikationsenheten

Kommunikationsdirektör  Mari-Kaisa Brander
tfn 0295 3 30399

Kommunikationsenhetens sekretetare Merja Laavola  
tfn 0295 3 30177

Småbarnspedagogik och utbildning
Kommunikationsexpert Juha Ojanen
tfn 0295 3 30221

Högskolor, forskning och idrotts-, ungdomsärenden
Kommunikationsexpert Kosti Keistinen
tfn 0295 3 30021

Kultur-, upphovsrätts- och kyrkliga ärenden 
Kommunikationsexpert Pia Ekqvist  
tfn 0295 3 30232

Intern kommunikation, projektkommunikation
Kommunikationsexpert Mari Koivula
tfn 0295 330 194

Svenskspråkig information, webbkommunikation 
Kommunikationsexpert Katarina Koch  
tfn 0295 3  30157

Webbkommunikation:   
Chefredaktör Jaana Luostarinen  
tfn 0295 3 30199

Intern kommunikation, webbkommunikation
Kommunikationsassistent Liisa Heikkilä  
tfn 0295 3 30099

 

Internationella sekretariatet

Direktör för internationella ärenden Jaana Palojärvi
tfn 0295 3 30242

Sekreterare för internationella ärenden Paula Hannus
tfn 0295 3 30154

 

Avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete

Överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen
tfn 0295 3 30258

Assistent Sisko Pukkila
tfn 0295 3 30131

 

Avdelningen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Överdirektör Mika Tammilehto
tfn 0295 3 30308

Ledningens assistent Tarja Vesanto
tfn 0295 3 30325

Ansvarsområdet för utbildning

Direktör Tiina Silander
tfn 0295 3 30188

Administrativ assistent Marika Bäckman
tfn 0295 3 30146

 

Avdelningen för högskole- och forskningspolitik

Överdirektör Atte Jääskeläinen
tfn 0295 330 309

Ledningens assistent Annukka Saarva
tfn 0295 3 30410

Ansvarsområdet för högskolepolitik

Direktör Birgitta Vuorinen  
tfn 0295 3 30335

Administrativ assistent Annika Bergman-Laine
tfn 0295 3 30071

Ansvarsområdet för forskningspolitik

Direktör Erja Heikkinen.
tfn 0295 3 30101

Administrativ assistent Anna Marttinen
tfn 0295 3 30025

 

Kultur- och konstpolitiska avdelningen

Överdirektör Riitta Kaivosoja
tfn 0295 3 30129

Ledningens assistent Minna Siltanen
tfn 0295 3 30289

Ansvarsområdet för konst och kulturarv

Direktör Minna Karvonen
tfn 0295 3 30142

Administrativ assistent Maija-Liisa Rauhamäki
tfn 0295 3 30271

Ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur

Direktör Jorma Waldén
tfn 0295 3 30338

Administrativ assistent Ritva Kankkunen
tfn 0295 3 30138

 

Ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen

Överdirektör Esko Ranto
tfn 0295 3 30115

Ledningens assistent Sirpa Aalto
tfn 0295 3 30052

Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik

Direktör Henni Axelin
tfn 0295 3 30205

Administrativ assistent Kaija Hallikainen
tfn 0295 3 30092

Ansvarsområdet för idrott

Direktör Tiina Kivisaari
tfn 0295 3 30178

Administrativ assistent Eeva Kankaanpää
tfn 0295 3 30112

 

Förvaltningsenheten

Förvaltningsdirectör Pia Nyblom
tfn 0295 3 30235

Administrativ assistent Miia Kiukkonen
tfn 0295 3 30078

 

Ekonomienheten

Direktör Pasi Rentola
tfn 0295 3 30211

Administrativ assistent Päivi Jalonen
tfn 0295 3 30023