Inloggning till e-tjänsten och fullmakter

Sammanslutningar uppmanas ta i bruk Suomi.fi-fullmakter för att sköta ärenden i e-tjänsten. Katso-fullmakterna fungerar inte längre i vår e-tjänst efter den 31 december 2020. 

Inloggning till e-tjänsten

Administrering av fullmakter för e-tjänsten