Inloggning till e-tjänsten fr.o.m. 16.3.2020: Autentisering och fullmakter

Katso-autentiseringen upphör i e-tjänsten för statsunderstöd – från 16.3.2020 loggar man in i e-tjänsten med Suomi.fi-identifiering och en del organisationer kan övergå till Suomi.fi-fullmakter.

Karta över hur man loggar in med Suomi.fi -identifiering

Inloggning till e-tjänsten

Administrering av fullmakter för e-tjänsten