Personlig tillämpning av studierna

Inom ramen för yrkesutbildningsreformen tar man i bruk en enhetlig personlig tillämpningsprocess för alla studerande. Den personliga tillämpningen innebär att man bygger upp individuella och flexibla studie- och examensvägar samt planerat stöd enligt den studerandes behov.

Den personliga tillämpningen gäller alla studeranden som avlägger en yrkesexamen, delar av en examen samt studeranden inom förberedande utbildning.

Framöver är studievägen individuell och för varje studerande gör man upp en personlig utvecklingsplan (PUK) för kunnandet där man utreder och erkänner kunnande som den studerande förvärvat tidigare, behovet av kunnande samt förvärvande av kunnande i andra inlärningsmiljöer. Samtidigt planeras nödvändiga stödåtgärder.

I utbildningen fokuserar man på att förvärva kunnande inom områden där man ännu saknar kompetens. Anordnaren av utbildning är förpliktigad att erkänna kompetens.

Öppna en större bild i ett nytt fönster (pdf)

Vanliga frågor

Se även

Ytterligare information

Seija Rasku, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)  0295330270