Idrottsinstituten är utbildningscenter inom motion och idrottJuoksuharjoitukset. Kuva: OKM/Katarina Koch

I Finland finns 11 landsomfattande och tre regionala utbildningscentra inom motion och idrott, dvs. idrottsinstitut, som ministeriet understöder.

Idrottsinstituten är enheter inom det fria bildningsarbetet och på det landsomfattande planet utbildningscentra inom idrott och motion. De erbjuder professionella inom motion och idrott grundläggande och kompletterande utbildning. Ungdomar och vuxna kan också studera på idrottsinstituten med fri inriktning.

Somliga institut deltar i det nätverk som sammanför idrottsakademierna och fungerar då som träningscentra, som har i uppgift att hjälpa idrottare att förena studier och idrott.

I samarbete med idrottsorganisationerna arrangerar idrottsinstituten också utbildning för idrottsföreningarnas instruktörer, tränare och personer som jobbar i idrottsföreningarna.

Statsunderstöd kan ansökas för utbildningen. Understöden tas oftast från tippningsvinstmedlen och de betalas ut som statsandelar.

Utbildningscentren inom motion och idrott kan också för sitt utvecklingsarbete och för att uppföra idrottsanläggningar erhålla behovsprövat statsunderstöd.

 

Utbildningscenter för motion och idrott

På andra webbplatser

Ytterligare information

Kari Niemi-Nikkola, överinspektör 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330112  


Hannu Tolonen, överinspektör 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330314