Arbetsfördelningen mellan högskolorna och forskningsinstitutionerna

Målet är att utnyttja vetenskapens och forskningens resurser med större effekt och genomslag bl.a. genom att klarlägga arbetsfördelningen och samarbetet mellan högskolorna och forskningsinstitutionerna.

 

Högskolorna och forskningsinstitutionerna lämnar sitt förslag om samarbete och arbetsfördelning till ministerierna i februari 2016.

Som ett led i åtgärdshelheten kapitaliseras universiteten med 46 miljoner euro och yrkeshögskolorna med 24 miljoner euro år 2018.

 

Ytterligare information

Erja Heikkinen, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330101  


Jorma Karhu, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Osaston päällikön esikunta 0295330139